Gastdocent/Spelleider voor het Voortgezet Onderwijs en MBO (vrijwillig)

Vrijwilligersvacature overzicht

Locatie
Voorst, Gemeente Voorst
Type vrijwilligerswerk
Voorlichting & lesgeven
Datum van plaatsing
1 maand geleden

Aanvullende details

Job ID
287
Aantal keer bekeken
147

Functieomschrijving

Kom in actie voor het Rode Kruis

Vind jij het leuk om les te geven, heb je door de week wattijd beschikbaar en draag je graag iets bij aan een maatschappelijkeorganisatie? Dan zoeken we jou!

Het educatieteam van het Rode Kruis houdt zich bezig met hetgeven van gastlessen en games binnen het onderwijs. Wij streven naar het vergrotenvan respect, zelfredzaamheid en hulpbereidheid onder zoveel mogelijk kinderenen jongeren.

Momenteel hebben wij plaats voor gastdocenten/spelleiders diesamen met andere vrijwilligers gastlessen verzorgen op scholen voor VO en MBO. Voordeze doelgroepen hebben we de volgende lesprogramma’s ontwikkeld:  

·       Gastles “Hero of Humanity”: Help je wel of help je niet? Leerlingen/studentenbrengen met hun telefoon een stem uit de hand van filmpjes met herkenbaresituaties. Jij informeert niet alleen, maar begeleidt het gesprek en stimuleertdeelnemers actief mee te denken over hun rol in diverse situaties en debijbehorende dilemma’s.

·       “The Humanity Game”.  De klas speelt in teamstegen elkaar: wie is het best in staat met beperkte middelen de meest passendenoodhulp te bieden? Er komen vier grote internationale rampen aan bod. Het teamdat de beste keuzes maakt en de meeste kennisvragen goed heeft wint het spel.

 Wat ga jedoen?

·       Je verzorgt minimaal 8 lessen en/of games perjaar in jouw regio, jij kiest zelf voor welke lessen je je opgeeft.

·       Na het volgen van een aantal trainingen bereid jelessen zelfstandig voor en verzorgt deze samen met een collega-vrijwilliger.

 Wie ben jij?

·       Je wordt blij van lesgeven en hebt affiniteitmet de doelgroep (jongeren van 12-23 jaar).

·       Je bent regelmatig tijdens schooltijdenbeschikbaar.

·       Je bent digitaal vaardig; in de lessen wordtgebruik gemaakt van online lesmateriaal.

·       Je onderschrijft de zeven grondbeginselen vanhet Rode Kruis.

 Wat kun jevan ons verwachten?

Om je vertrouwd te maken met het lesmateriaal en onsgedachtengoed volg je eerst enkele online modules en een training op eenlocatie in de regio. Afhankelijk van je opleiding en ervaring volg je eendaarnaast cursus didactiek. Eens per kwartaal vinden regiobijeenkomsten plaats waar je andere gastdocententreft en jaarlijks is er een landelijke educatiebijeenkomst met interessanteworkshops. Het Rode Kruis vergoedt jouw reiskosten.

Geïnteresseerd?

Spreekt joudeze functie aan en wil jij je inzetten voor het Rode Kruis? Neem dan contactop met Anja Dales of Anna Nooteboom: adales@redcross.nl / anooteboom@redcross.nl 06-20959478/06-10587832.

Op onze website leesje meer over de genoemde gastlessen: RodeKruis lesmateriaal en gastlessen in het voortgezet onderwijs

Locatie

Soortgelijke vacatures

Voorlichting & lesgeven
Taalondersteuning

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Accepteer